Jest to symbol zastępczy subdomeny centrum.k1.sanok.pl